Rozwód z orzeczeniem o winie – co daje i jak go wygrać?

Sprawa rozwodowa - rozwód z udowodnieniem winy małżonka

Rozwód z orzeczeniem o winie to najczęstszy sposób rozwiązania małżeństw w polskich sądach. Charakteryzuje się tym, że to sąd na podstawie przebiegu sprawy rozwodowej orzeka, która ze stron: mąż lub żona ponosi winę, która doprowadziła do rozpadu ich małżeństwa. Przeczytaj, jak wygląda sprawa rozwodowa i co daje rozwód z orzekaniem o winie.

Czym jest rozwód z orzekaniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie polega na tym, że Sąd po przeprowadzeniu postępowania w rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, orzeka o tym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego.

Czym jest wina? Aktualnie w prawie rodzinnym w nie istnieje definicja tego pojęcia. Można jedynie próbować stworzyć taką definicję. Potocznie przyjmuje się, że wina to niejako odpowiedzialność małżonka za to, że między stronami już nie ma żadnych więzi.

Orzeczenie o winie polega na tym, że Sąd ocenia, kto tę odpowiedzialność ponosi.

Wina w rozwodzie może mieć 3 warianty:

  • rozwód z orzeczeniem o winie żony,
  • rozwód z orzeczeniem o winie męża,
  • rozwód z orzeczeniem o winie obu stron.

Jakie są przesłanki rozwodu z orzeczeniem o winie? Sąd orzeknie rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Jednak mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych, małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Kiedy dochodzi do rozkładu pożycia? Dochodzi do tego w momencie, gdy doszło do zerwania trzech więzi: więzi gospodarczej, fizycznej i uczuciowej.

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem winy – co daje?

Podstawowym skutkiem rozwodu z orzeczeniem winy jest oczywiście rozwiązanie małżeństwa pomiędzy małżonkami. Wiele osób może zastanawiać się co daje rozwód z orzeczeniem winy?

Przede wszystkim rozwód z orzeczeniem o winie, niejako otwiera małżonkowi (niewinnemu rozkładowi pożycia małżeńskiego) drogę do uzyskania alimentów.

Najistotniejszą dla wielu stron konsekwencją rozwodu z orzeczeniem o winie jest fakt otrzymywania od byłego małżonka środków na utrzymanie.

Sam proces rozwodowy to długi i wyczerpujący spór, który z pewnością jest niemiłym doświadczeniem, w związku z czym można przyznać, że dodatkową korzyścią jaką daje rozwód z orzeczeniem o winie, jest satysfakcja.

Małżonek otrzymuje więc pisemne zapewnienie, że druga strona zawiniła i ponosi odpowiedzialność za rozpad związku.

Jak napisać i złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Przygotowania do rozwodu zazwyczaj zaczynają się od przygotowania wniosku do sądu. Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie musi zawierać wyraźnie sprecyzowane stanowisko małżonka.

Wiele osób zastanawia się jak napisać pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie, żeby był prawidłowy? Odpowiedź jest zasadniczo prosta: w dość precyzyjny sposób.

Przyszły powód (czyli małżonek inicjujący postępowanie rozwodowe), wskazuje w pozwie rozwodowym, że żąda takiego rozwiązania małżeństwa. Poza wskazaniem żądania należy uzasadnić swoje stanowisko.

Przypuśćmy, że małżonek dowiaduje się, że jego żona regularnie dopuszczała się zdrady. Wtedy pozew o rozwód z winy żony, musi zawierać też odpowiednie wytłumaczenie, tj. kiedy i w jaki sposób małżonka dopuściła się niewierności. W tym miejscu należałoby załączyć do pozwu odpowiednie dowody.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu z orzeczeniem o winie? Najważniejszym dokumentem, o którym należy pamiętać jest odpis aktu małżeństwa.

Pozew o rozwód jest składany do sądu okręgowego, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania (o ile choćby jedno z nich ma obecnie w tym okręgu swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu).

Jeżeli nie, to pozew rozwodowy składamy do sądu, w okręgu którego miejsce zamieszkania ma pozywany małżonek, a jeżeli nie ma takiego miejsca zamieszkania, to do sądu w okręgu którego to my mamy swoje miejsce zamieszkania.

Aktualnie w Internecie można znaleźć wzór wniosku o rozwód z orzeczeniem winy, jednakże każda sprawa jest inna i z tego względu warto skontaktować się z adwokatem, który pomoże  odpowiednio sporządzić stosowne pismo.

Przyczyny i dowody w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie

Jakie są powody rozwodu z orzeczeniem o winie? Do najważniejszych, z którymi można się spotkać to:

  • zdrada żony lub męża,
  • alkoholizm,
  • przemoc domowa,
  • oziębłość emocjonalna.

Jakie dowody należy załączyć do pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie? Warto załączyć do pozwu rozwodowego zdjęcia, wiadomości SMS –  np. rozmowy z małżonkiem, który przyznaje się do zdrady.

Dowody w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie mogą być różnorakie. Nie tylko muszą to być dowody rzeczowe jak zdjęcia. Dowodem są również zeznania świadków.

Dla przykładu, jeżeli znamy tożsamość osoby, z którą małżonek/-ka dopuścił się zdrady, wtedy można żądać powołania tej osoby na świadka.

Zdrada lub alkoholizm, stanowią wystarczające przyczyny dla przeprowadzenie rozwodu z orzeczeniem o winie.

Ile trwa rozwód z orzeczeniem winy?

Z praktyki sądowej wynika, że rozwód z orzeczeniem o winie trwa dość długo. Może to być nawet kilka lat. Wszystko jest uzależnione od stanu faktycznego, zwłaszcza, gdy sprawa o rozwód jest dość zawiła.

Sprawa rozwodowa z orzeczeniem o winie może być rozbudowana z uwagi na konieczność przeprowadzenia wielu dowodów, np. przesłuchania wielu świadków. Gdy kilku z nich nie może stawić się w sądzie, rozprawa jest odraczana, co powoduje, że postepowanie rozwodowe rozciąga się na długie miesiące.

Jak przebiega rozwód z orzeczeniem o winie? Sąd w jego trakcie bada w oparciu o przedstawione dowody, który z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeńskiego. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd wydaje swoją decyzję.

Decyzja sędziego przybiera wtedy formę wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie.

Podział majątku a rozwód z orzeczeniem o winie

Bardzo często się zdarza, że małżonkowie podczas przeprowadzania rozwodu postanawiają dokonać też podziału majątku wspólnego.

Zgodnie z „Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym” sąd w wyroku orzekającym rozwód na wniosek jednego z małżonków, może dokonać podziału ich wspólnego majątku.

Ale jeżeli przeprowadzenie tego podziału spowoduje nadmierną zwłokę w postępowaniu, to sąd odstąpi od jego dokonania.

Gdy małżonkowie pozostają w konflikcie, a nie są umówione co do podziału majątku wspólnego, to przyjmuje się, że jest to nadmierna zwłoka. Wtedy sąd odmówi rozstrzygnięcia sprawy majątkowej w jednym postępowaniu. Dlatego konieczne będzie dokonanie podziału majątku w sądzie na osobnym procesie.

Intercyza a rozwód z orzekaniem o winie

Ściśle powiązane z podziałem majątku jest kwestia intercyzy. Intercyza to umowa majątkowa małżeńska, przez którą małżonkowie ustalają kwestie majątkowe np. rozdzielność majątkową.

Intercyza w kwestii rozwodu z orzeczeniem o winie stanowi z pewnością ułatwienie dla całego procesu podziału majątku, a orzeczenie o wyłącznej winie małżonka, nie ma wpływu na podział majątku.

Strony w umowie majątkowej niejako samodzielnie ustalają, co dzieje się z ich majątkiem, w związku z czym odpowiedzialność za rozkład pożycia w kontekście intercyzy pozostaje odrębnie uregulowaną sprawą.

Emerytura od małżonka po rozwodzie z orzeczeniem winy?

Wielu Klientów zwracało się do nas z pytaniem, czy możliwe jest otrzymywanie osobnej emerytury w sytuacji, gdy doszło do rozwodu z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka, a on zmarł?

Ta problematyka dotyczy sytuacji, w której „winny” małżonek był zobowiązany do płacenia alimentów na żonę/męża, lecz zmarł, a małżonek który otrzymywał alimenty, pozostał bez środków do życia.

Celem zabezpieczenia poszkodowanego małżonka wprowadzono instytucję renty rodzinnej (często mylonej z emeryturą na byłego małżonka).

Zgodnie z tą instytucją małżonek, na którego zmarły małżonek łożył środki na utrzymanie (alimenty), może złożyć wniosek do ZUS o przyznanie mu renty, z uwagi że po śmierci byłego małżonka, pozostał bez środków do życia.

Retna rodzinna to dodatkowa forma zabezpieczenia dla małżonka niewinnego rozpadu pożycia.

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Koszty rozwodu z orzeczeniem o winie nie są ściśle określone, co może wynikać z sytuacji majątkowej małżonków oraz podejmowanych czynności w sprawie rozwodowej. Należy pamiętać, że pozew rozwodowy kosztuje 600 złotych. Dodatkowo  wszelkie opłaty, które pojawią się w trakcie postepowania przed sądem, również będą obciążać małżonka wnioskującego o rozwód.

Gdy zostanie już orzeczony rozwód z orzeczeniem o winie, to sąd najczęściej nakazuje opłacenie kosztów postępowania małżonkowi ponoszącemu wyłączna winę za rozkład pożycia.

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie? Jak opisaliśmy powyżej, może nawet nie kosztować nic. Wszystko jest uzależnione od konkretnej sytuacji. Jeżeli małżonka nie stać na przeprowadzenie postępowania rozwodowego to może złożyć wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych z uwagi na trudną sytuację majątkową.

Adwokat rozwodowy – dlaczego warto go mieć?

Gdy zależy nam na uzyskaniu rozwodu z orzeczeniem o winie, to warto nawiązać współpracę z adwokatem. Koszty adwokata przy rozwodzie z orzeczeniem o winie, są uzależnione od stopnia zawiłości sprawy oraz nakładu jego pracy.

Z uwagi, że sprawa rozwodowa często przybiera formę intensywnego sporu, to warto zwrócić się do adwokata, który wesprze nas w przebrnięciu przez sprawę rozwodową.

Rozwód, zwłaszcza ten, w którym żąda się orzeczenia o winie, powoduje że małżonkowie wielokrotnie wyciągają na siebie „brudy” i stają się dla siebie wrogami. Z tego też względu warto udać się do adwokata, który sporządzi za nas profesjonalne pisma procesowe, doradzi jak działać oraz wspomoże psychicznie w tych trudnych doświadczeniach.

Jeśli szukasz pomocy prawnej w celu uzyskania rozwodu z orzeczeniem winy skontaktuj się z nami.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz opisanie sprawy w której potrzebują Państwo pomocy.
Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub mailowo – zwykle odpowiadamy w ciągu kilku godzin.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

E-mail: sekretariat@adwokat-dk.pl

w wyjątkowych sytuacjach jesteśmy dostępni również poza godzinami pracy.

    Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie