Ustalenie kontaktów z dzieckiem – co grozi za utrudnianie kontaktów?

Ojciec bawiący się z dzieckiem dzięki sądowemu ustaleniu kontaktów

Problem kontaktów z dzieckiem pojawia się najczęściej, gdy jego rodzice pozostają ze sobą w otwartym konflikcie. Zgodnie z prawem, każdy z rodziców ma prawo i obowiązek utrzymywanie stałego kontaktu ze swoim dzieckiem, a te kontakty nie mogą być ograniczane przez drugą osobę. Niezbędna może okazać się w tej sprawie pomoc adwokata. Przeczytaj, jak prawnie zabezpieczyć kontakty z dzieckiem, żeby móc z nim utrzymywać stały kontakt.

Utrzymywanie kontaktu z dzieckiem – o tym musisz wiedzieć

Rodzice po rozstaniu czy rozwodzie, zastanawiają się jak będą wyglądały ich relacje ze wspólnymi dziećmi. Jednak z powodu konfliktu między nimi, chęć wyrządzenia sobie wzajemnych złośliwości bierze górę nad dobrem dziecka. Dochodzi wtedy m.in. do  utrudniania kontaktów dziecka z jednym z rodziców, przez co najbardziej cierpi właśnie dziecko.

Gdy dochodzi do problemów z porozumieniem między rodzicami co do realizacji kontaktów ze wspólnym dzieckiem, każdemu z rodziców przysługuje prawo żądania ustalenia kontaktów z dzieckiem. Zgodnie z prawem rodzinnym (kodeks rodzinny i opiekuńczy) każdy z rodziców oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Co istotne, kontakty z dzieckiem są niezależne od przysługującej rodzicom władzy rodzicielskiej, zatem ograniczenie praw rodzicielskich np. ojcu a kontakty z dzieckiem są od siebie niezależnymi sprawami.

Kodeks oraz polskie orzecznictwo co do kontaktów z dzieckiem stanowią, że kontakty z dzieckiem mogą mieć przeróżną formę.

Widzenia z dzieckiem to typowa, standardowa forma realizowania kontaktów, jednakże może ona również polegać na wymianie korespondencji lub korzystaniu z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej, jak np. komunikatory.

Komunikatory elektroniczne typu: Skype, Messenger czy WhatsApp, są świetnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy np. ojciec wyjechał do pracy za granicę, z powodu czego  częstotliwość kontaktów z dzieckiem jest niska.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem może przybrać formę sprawy sądowej o ustalenie kontaktów.

Wniosek o ustalenie i uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Każdy z rodziców w przypadku braku porozumienia co do kontaktów z dzieckiem, może złożyć do sądu wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Wniosek może zawierać tzw. wniosek o widzenia z dzieckiem w miejscu jego zamieszkania lub poza tym miejscem. To od wnioskodawcy jest uzależniona treść żądania.

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem powinien zawierać jasno sprecyzowane żądanie podmiotu występującego z takim wnioskiem. Żądanie to powinno być sprecyzowane w sposób szczegółowy, tak żeby nie mogło dochodzić do nadużyć.

Jak wcześniej wspomniano, gdyby dochodziło do nadużyć lub sytuacji, gdy jeden z rodziców utrudnia kontakty z dzieckiem, drugi rodzic może złożyć dodatkowy wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.

Taki wniosek trzeba odpowiednio uzasadnić. Istnieje wiele wzorów wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem albo wzorów o zmianę kontaktów z dzieckiem, jednakże każda sytuacja rodzinna jest inna, w związku z czym wniosek o kontakty powinien precyzyjnie odzwierciedlać stan faktyczny rodziny.

W sprawach o kontakty z dzieckiem warto jednak udać się do profesjonalisty jakim jest adwokat, który w sposób rzetelny i szczegółowy opisze naszą sytuację rodzinną, tak aby  uzyskać jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie.

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie rodziców

Wielu czytelników z pewnością jest zainteresowanych tematyką kontaktów z dziećmi po rozwodzie rodziców.

Istnieje wiele stron internatowych typu forum, o tematyce kontaktów z dzieckiem, które poruszają problem zjawiska utrudniania kontaktów z dzieckiem przed rozwodem. Rodzice pozostający w konflikcie często zamieszczają tam pytania „czy matka może zabrać dziecko przed rozwodem?” albo „czy ojciec może zabrać dziecko przed rozwodem?”.

Szukając odpowiedzi na zadane pytania, należy przede wszystkim zaznaczyć, że kontakt z dzieckiem przed jak i po rozwodzie, jest obowiązkiem każdego z rodziców jak ich dziecka.

Rozwód rodziców nie powinien wpływać na kontakty z dzieckiem. Małżonkowie po rozwodzie zobowiązani są działać w porozumieniu i w imieniu dobra dziecka, tak żeby każde z nich wykonywało kontakty z dzieckiem.

Jednakże przy braku takiego porozumienia, można skierować sprawę do sądu o ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – co robić w tej sytuacji?

W ostatnich latach można zauważyć zwiększenie się ilości spraw o utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Wielu rodziców nie wie do kogo skierować się z problemem alienacji rodzicielskiej.

Do naszej kancelarii zwracają się klienci z problemem „ustalenia kontaktów ojca z dzieckiem” lub „utrudniania kontaktów z dzieckiem przez matkę”. Gdy rodzice pozostają ze sobą w konflikcie, regularnie dochodzi do  nadużywania przez jednego rodzica okoliczności, że dziecko u niego stale zamieszkuje.

W takich sytuacjach matka utrudnia kontakt ojcu z dzieckiem albo nie chce wydać dziecka ojcu na kontakt. Innym równie często pojawiającym się problemem jest zjawisko, gdy matka zabrania swojemu dziecku kontaktu z ojcem. Ojcowie zazwyczaj wtedy szukają pomocy u adwokata.

Należy pamiętać, że w razie utrudniania kontaktów z dzieckiem niezależnie od tego czy robi to matka albo ojciec dziecka, to można złożyć specjalny wniosek do sądu.

Co istotne egzekucja kontaktów z dzieckiem również podlega ochronie prawnej. Warto w takiej sytuacji skierować się do adwokata, który wesprze nas w sprawie o kontakty z dzieckiem.

Czasem jeden z rodziców myśli, że należy zgłosić całą sprawę na policję, jednak jest to nieskuteczne. W sytuacji utrudniania kontaktu z dzieckiem przez jednego z rodziców można najlepiej próbować polubownej egzekucji kontaktów, która może przyjąć formę np. mediacji.

A co można zrobić, gdy matka utrudnia ojcu kontakt z dzieckiem? W tym miejscu należy wspomnieć o instytucji zagrożenia nakazaniem zapłaty za utrudnianie kontaktów dzieckiem.

Instytucja ta jest swoistą pieniężną karą za utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez jednego rodzica. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie przewidują „oficjalnej” kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem, jednakże dolegliwość finansowa za każde utrudnienie kontaktów najczęściej będzie skutkowała zaprzestaniem takich zachowań.

@agnieszka.kd

Czy warto wzywać @Polska Policja kiedy #rodzic nie chce wydać dziecka na kontakt? #rozwód #rozwod #rozwodzimysie #adwokat #prawnik #kontaktyzdzieckiem

♬ Flowers – Miley Cyrus

Interwencja policji przy utrudnianiu kontaktów z dzieckiem?

Wzywanie policji w przypadku utrudniania kontaktów z dzieckiem jest działaniem na wyrost. Przepisy ustaw nie przewidują specjalnych uprawnień policji w przypadku utrudniania rodzicowi kontaktów z dzieckiem.

Policja jest organem, który stoi na straży życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami. W związku z tym, w razie utrudniania kontaktów z dzieckiem policja nie ma obowiązku udania się na taką interwencję.

Czy dziecko może odmówić kontaktów z ojcem?

Problematyczna z punktu prawnego pozostaje kwestia niechęci dziecka w utrzymywaniu kontaktów z ojcem lub matką. Jak wspomniano wcześniej utrzymywanie kontaktów jest prawem i obowiązkiem rodziców i ich dziecka, natomiast co robić gdy dziecko nie chce mieć kontaktów z ojcem lub matką?

Z punktu prawnego nie można przymusić drugiego człowieka do realizowania przez niego kontaktów, niezależnie czy to matka lub ojciec nie chcą utrzymywać kontaktów z dzieckiem, czy to samo dziecko odmawia kontaktów z rodzicem.

Przykład:

Ojciec wyjeżdża za granicę do pracy i nie ma z dzieckiem kontaktu przez kilka lat, po kilku latach wraca do Polski i chce znów zaangażować się w życie dziecka. Często okazuje się, że dziecko nie chce utrzymywać wtedy kontaktów z ojcem. Jakie jest rozwiązanie takiej sytuacji?

Z pewnością matka nie może utrudnić ojcu kontaktu z dzieckiem. Również ojciec nie może na siłę wymuszać kontaktów z dzieckiem. Rozwiązaniem będzie współpraca rodziców. Rodzice powinni podjąć wspólne starania, żeby stymulować u dziecka chęć utrzymywania kontaktów dziecka z drugim rodzicem.

Jeśli szukasz pomocy adwokata w sprawie o ustalenie, zabezpieczenie czy też utrudnianie kontaktów z dzieckiem skontaktuj się z naszą kancelarią.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz opisanie sprawy w której potrzebują Państwo pomocy.
Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub mailowo – zwykle odpowiadamy w ciągu kilku godzin.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

E-mail: sekretariat@adwokat-dk.pl

w wyjątkowych sytuacjach jesteśmy dostępni również poza godzinami pracy.

    Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie