Rezygnacja z wycieczki i biletów lotniczych z powodu Koronawirusa

Samolot odwołany lot

Tysiące odwołanych lotów, urlopów i wycieczek – to efekt koronawirusa, którzy szaleje w Europie. Podpowiadamy, jak wygląda procedura odzyskania pieniędzy za bilety lotnicze i nieodbyte wakacje.

Koronawirus a rezygnacja z wycieczki

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrastającą zachorowalnością na chorobę zakaźną COVID-19 cały świat znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji. Szpitale są przepełnione, brakuje personelu i niezbędnego sprzętu.

Rządy poszczególnych krajów wprowadzają coraz bardziej radykalne działania mające zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W tej niecodziennej sytuacji praktycznie wszyscy Polacy musieli przeorganizować swoje życie. Do jednej z wielu trudnych decyzji należała rezygnacja z wczasów. Czy możliwe jest odwołanie wycieczki z powodu siły wyższej? Czy rezygnacja z wycieczki oznacza koszty?

Koronawirus – co to jest?

O koronawirusie usłyszeliśmy po raz pierwszy w połowie grudnia 2019 r. Nikt jednak nie przewidywał, że dojdzie do pandemii na tak wielką skalę. Chociaż wirus szybko rozprzestrzenił się w całych Chinach oraz w sąsiadujących krajach azjatyckich, a już 24 stycznia 2020 roku zdiagnozowano pierwszy przypadek zachorowania w Europie, przemysł turystyczny kwitł w najlepsze.

Popularne były nie tylko egzotyczne wycieczki, ale także wyjazdy narciarskie do Włoch. Powoli jednak społeczeństwo zaczęło obawiać się nieznanego wirusa. Przed przywróceniem przez polski rząd granic, wprowadzeniem obowiązkowej, czternastodniowej kwarantanny dla osób powracających do kraju oraz wstrzymaniem międzynarodowych połączeń lotniczych i kolejowych, turyści zaczęli masowo rezygnować z wycieczek, słysząc w odpowiedzi, że nie uzyskają zwrotu pieniędzy.

Rezygnacja z wycieczki zagranicznej kupionej w biurze podróży

Jeżeli celem podróży był region, w którym stwierdzono wiele przypadków zakażeń koronawirusem, w tej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych:

„Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.”

Powyższa regulacja daje turystom możliwość odstąpienia od umowy, za zwrotem całości kwoty, którą uiścili tytułem udziału w imprezie turystycznej. W związku z odwołaniem wakacji nie przysługuje nam prawo do dodatkowych roszczeń tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Odstąpienie nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat. Biuro podróży dokona zwrotu kosztów wycieczki w ciągu 14 dni od dnia rezygnacji z wyjazdu.

Niestety przywołany przepis nie chroni podróżnych, którzy planowali wybrać się w region, gdzie koronawirusa jeszcze nie ma lub stwierdzono nieliczne przypadki. Artykuł stanowi bowiem wyraźnie, że nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności – czyli sytuacje tak ekstremalne i dynamicznie się rozwijające jak wojna, zagrożenie terrorystyczne, katastrofy naturalne czy wybuch epidemii – muszą zaistnieć w miejscu docelowym lub w jego najbliższym sąsiedztwie.

Trzeba jednak się zastanowić, czy odstąpienie od umowy i odzyskanie pieniędzy nie będzie możliwe na innej podstawie. W wielu państwach jednak wdrażane są daleko idące środki ostrożności – zamykane są atrakcje turystyczne, odwoływane wydarzenia sportowe i kulturalne itp. Jeżeli więc głównym celem wycieczki było zwiedzanie konkretnego miejsca lub kibicowanie na meczu ulubionej drużyny piłkarskiej albo w sposób istotny zmieniono trasę wycieczki – podróżnym przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

Jeżeli do zakupu wycieczki doszło poza siedzibą biura podróży (np. przez Internet) to należy pamiętać, że w terminie 14 dni od zawarcia umowy można od tej umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu kosztów.

Odwołanie wycieczki przez biuro podróży

Odwołanie wycieczki z powodu koronawirusa może być także decyzją jej organizatora. Jeżeli biuro podróży odwołało wycieczkę to podróżnemu przysługuje pełen zwrot wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Biuro podróży ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia podróżnego o odwołaniu wycieczki (przed jej rozpoczęciem) oraz do zwrotu kosztów wycieczki w terminie 14 dni od dnia jej odwołania.

Rezygnacja z biletów lotniczych

Co z turystami, którzy wolą organizować wyjazdy na własną rękę? Czy zwrot biletów lotniczych jest możliwy? Jeżeli to przewoźnik odwoła lot to jest zobowiązany zwrócić pasażerom pieniądze za zakupiony bilet. Nie ma jednak obowiązku wypłaty odszkodowania.

Anulowanie biletu lotniczego do kraju, w którym wstrzymano ruch lotniczy jest możliwe za zwrotem jego ceny. Jednak jeśli loty na danej trasie odbywają się normalnie, to w przypadku rezygnacji podróżny nie otrzyma zwrotu kosztów. Warto rozważyć inne opcje, takie jak np. przebookowanie biletu.

Podkreślić należy, że każda linia lotnicza może mieć inną politykę i warunki rezygnacji z podróży lub zmiany jej daty mogą być uregulowane w różny sposób.

Pomoc dla podróżnych

Jeżeli w związku z epidemią koronawirusa zrezygnowałeś z wycieczki, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Oferujemy pomoc w odzyskaniu pieniędzy od biura podróży lub przewoźnika.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz opisanie sprawy w której potrzebują Państwo pomocy.
Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub mailowo – zwykle odpowiadamy w ciągu kilku godzin.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

E-mail: sekretariat@adwokat-dk.pl

w wyjątkowych sytuacjach jesteśmy dostępni również poza godzinami pracy.

    Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie