Jazda po alkoholu – aktualne kary. Co grozi kierowcy?

Kary za jazdę po alkoholu są wysokie

Każdy kierowca będący pod wpływem alkoholu, musi liczyć się z wysokimi karami za jazdę po spożyciu. Wszystko zależy od ilości spożytego alkoholu i promili wykrytych w organizmie. Potencjalne kary to wysoki mandat, zatrzymanie prawa jazdy, odebranie uprawnień lub nawet kara więzienia. Sprawdź, co grozi za jazdę po alkoholu w Polsce i jak można się bronić.

Spis treści:

Pijani kierowcy w Polsce – statystyki za ostatnie lata

Przeglądając raporty Biura Drogowego Policji od razu stwierdzić można, że prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu stanowi bardzo częstą przyczynę wypadków. Liczba ta z roku na rok maleje, ale są to zmiany minimalne.

W 2019 takich wypadków miało miejsce 1092, natomiast ujawnionych kierowców prowadzących po spożyciu alkoholu było aż 110 971. W latach następnych liczby te przedstawiały się następująco:

 • 2020 – 2015 wypadków; 98 941 zatrzymanych kierowców;
 • 2021 – 1066 wypadków; 101 892 zatrzymanych kierowców;
 • 2022 –  1215 wypadków; 97 856 zatrzymanych kierowców.

Tylko w styczniu 2023 roku kontrole drogowe ujawniły 7076 kierujących „na podwójnym gazie”.

Z kontrolą trzeźwości na drodze kojarzy się oczywiście przede wszystkim policja. Uprawniona do jej przeprowadzenia jest również Straż Graniczna. Patrole Straży Miejskiej oraz Straży Leśnej co prawda nie mogą samodzielnie przeprowadzić badania trzeźwości, mogą natomiast uniemożliwić dalszą jazdę i wezwać patrol policji w przypadku podejrzeń w tym zakresie.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Aby stwierdzić wysokość kary za jazdę pod wpływem alkoholu, w pierwszej kolejności należy wykazać dokładną ilość tej substancji w organizmie. W Polsce właśnie od poziomu alkoholu w organizmie kierowcy zależy czy mamy do czynienia z przestępstwem jazdy w stanie nietrzeźwości czy też wykroczeniem jazdy po użyciu alkoholu.

Społecznie uważa się wsiadanie za kółko po jakiejkolwiek ilości alkoholu za nieodpowiedzialne zachowanie. Jak jednak wygląda to ze strony prawnej, za ile promili w Polsce kierowca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej? Od ilu promili nie można prowadzić legalnie, a więc właściwie:  Ile promili można mieć w Polsce?

By istniało ryzyko kary za jazdę pod wpływem z całą pewnością nie trzeba pobić rekordu promili w Polsce, który ustanowił kierowca mający ich aż 22. Żeby uzyskać precyzyjne informacje na temat tego ile można mieć promili w Polsce aby nie złamać prawa, należy sięgnąć do Art. 46 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z tym przepisem dopuszczalna ilość promili we krwi kierującego pojazdem mechanicznym to stężenie w do wysokości do 0,2 promila. Jeżeli ilość alkoholu w jednym decymetrze sześciennym wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg (od 0,2 do 0,5 promila), mamy już do czynienia z wykroczeniem.

Można krótko powiedzieć więc, że dozwolona ilość promili to każda poniżej 0,2 promila – prowadzenie auta z wyższym poziomem alkoholu we krwi jest klasyfikowane jako jazda po pijanemu.

Należy pamiętać jednak, że kierowca, u którego ilość alkoholu przekracza 0,25 mg w jednym decymetrze sześciennym (0,5 promila), odpowiadać już będzie za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości.

Co mówi na temat jazdy pod wpływem alkoholu kodeks karny?

Zgodnie z art. 178a § 1 kk jazda na „podwójnym gazie” może skończyć się grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Kierowcy grozi również zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat, jak i wpis w rejestrze karnym. Od 1 października 2023 r. będzie to kara pozbawienia wolności do lat 3.

Jazda po alkoholu – nowe przepisy od 2024 roku

Już 14 marca 2024 roku kara stać może się jeszcze bardziej bolesna, ponieważ wtedy wchodzą w życie zmiany prawne i możliwa będzie konfiskata samochodu w przypadku prowadzenia pojazdu ze stężeniem alkoholu we krwi wynoszącym powyżej 1,5 promila, spowodowania wypadku przy co najmniej 0,5 promila oraz recydywy – ponownym naruszeniu prawa w zbliżony sposób.

Gdy pojazd jest autem prywatnym, sprawa wydaje się prosta. Gdy auto nie będzie własnością kierującego, ten będzie zobowiązany wyłożyć równowartość ceny rynkowej prowadzonego pojazdu.

Kontrola i zatrzymanie pijanego kierowcy – co robić, jak się bronić?

W przypadku, gdy zostaniesz zatrzymany przez policję, podczas kontroli funkcjonariusz może zwrócić uwagę na pewne zachowania sugerujące, że jesteś pod wpływem alkoholu – poprosi Cię wtedy o wykonanie testu alkomatem.

Warto pamiętać, że nie zawsze po przekroczeniu trakcie badania limitu w wysokości 0,1 mg w  dmwydychanego powietrza traci się prawo jazdy. Funkcjonariusz za każdym razem, w odstępie 15 minut wykona jeszcze dwa testy – jeśli w obu przypadkach urządzenie niczego nie wykryje, efekt pierwszego badania może być uznany za błąd pomiarowy.

Ponadto, każdorazowo kierowca może odmówić badania alkomatem. Nie równa się to jednak z uniknięciem ewentualnych konsekwencji jazdy po pijaku. Zazwyczaj w takim przypadku zostanie on przewieziony do szpitala w celu przeprowadzenia badań krwi.

Bez względu na powód odmowy, na czas wyjaśnienia sprawy (w tym przypadku oczekiwania na wynik badania) policja może elektronicznie zatrzymać prawo jazdy do czasu zakończenia sprawy.

W związku z zatrzymaniem prawa jazdy, powinno zostać wydane postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. W sprawach o wykroczenie wydaje je sąd, natomiast w sprawach o przestępstwo prokurator. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które należy wnieść w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Gdy zostaniesz zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu postaraj się postępować racjonalnie – weź pod uwagę, że to zatrzymujący Cię funkcjonariusze mogą być świadkami zdarzenia w możliwym procesie. Dobrze wiedzieć jaki poziom alkoholu we krwi jest klasyfikowany jako jazda po pijanemu.

Pamiętaj więc, aby dokładnie przeczytać protokół z badania trzeźwości przed podpisaniem go – dopilnuj, aby wszystkie zawarte w nim informacje, takie jak wynik badania czy miejsce zatrzymania były zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ w sprawie jazdy pod wpływem nawet najmniejsze niuanse mogą mieć znaczenie.

Warto mieć świadomość, że w tym przypadku dobrowolne poddanie się karze będzie oznaczać wyrok skazujący, karę i wpis do rejestru. Nawet jednak gdy zrobisz to pod wpływem chwili, do czasu posiedzenia sądu, możesz wycofać swoją zgodę na dobrowolne poddanie się karze.

Najrozsądniejszym rozwiązaniem zazwyczaj będzie walka o warunkowe umorzenie postępowania, gdzie nie dochodzi do skazania, do zapłaty może być mniejsza suma pieniężna oraz przede wszystkim zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może być orzeczony na okres krótszy niż 3 lata.

W przypadku warunkowego umorzenie postępowania karnego można ubiegać się o zakaz prowadzenie pojazdów w wymiarze 2 lat, a nawet 1 roku. W przypadku 1 roku nie trzeba jeszcze raz zdawać egzaminu na prawo jazdy. Oczywiście bardzo dużo zależy od stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu oraz okoliczności zdarzenia.

Kary za jazdę po alkoholu: grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności

Zgodnie z art. 87 kodeksu wykroczeń, ten kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

Poza grzywną, za wykroczenie jazdy po alkoholu kierowcy grozi:

 • zakaz prowadzenia pojazdów o czasie trwania od 6 miesięcy do 3 lat;
 • 15 punktów karnych;
 • obciążenie kosztami postępowania.

Czy jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem? Zgodnie z § 1 art. 178a kodeksu karnego, ten kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wobec kierowcy, który został skazany za popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 kodeksu karnego, sąd obligatoryjnie orzeknie, na podstawie art. 42 § 2 kodeksu karnego, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Warto jednak wspomnieć, że w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego może nastąpić orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów np. na 1 rok albo 2 lata. W tym przypadku sąd nie jest związany obowiązkiem orzeczenia trzyletniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ponadto, za jazdę w stanie nietrzeźwości kierowcy grozi kara finansowa wynosząca co najmniej 5 tys. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, a od marca marca 2024 roku konfiskata samochodu, bądź kara finansowa w wysokości równowartości ceny rynkowej prowadzonego pojazdu. Kara za jazdę pod wpływem alkoholu może być więc bardzo dotkliwa.

Kierowca skazany za jazdę po alkoholu, aby ponownie mógł prowadzić swój pojazd, może skorzystać z tzw. blokady alkoholowej. W przypadku zakazu prowadzenia pojazdów na 3 lata, z blokady alkoholowej można skorzystać już po upływie 1,5 roku.

Czy da się dostać mandat za jazdę po alkoholu? Taryfikator mandatów za jazdę po alkoholu nie istnieje, te przez kierowców są jednak często utożsamiane z karą grzywny. „Mandat” za jazdę po pijaku liczy więc od 2500 do 30 000 zł. Inne możliwe konsekwencje jazdy po alkoholu to sprawa w sądzie i 15 punktów karnych.

Jazda po alkoholu a pozwolenie na broń – jeśli osoba zatrzymana za jazdę po alkoholu takie pozwolenie posiada, z wysokim prawdopodobieństwem zostanie jej ono cofnięte. Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 2012 roku ( sygn. II OSK 405/11) wskazał między innymi, że jazda po spożyciu alkoholu świadczy o braku odpowiedzialności, której wymaga ten ściśle reglamentowany przywilej, jakim jest prawo do posiadania broni.

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane za jazdę po alkoholu?

Jednym z dotkliwszych problemów dla kierowcy jest zabrane prawo jazdy za alkohol. W takich przypadkach zazwyczaj pierwszymi pytaniami jakie padają z ust ukaranych są te typu: „moje prawo jazdy zostało zabrane za alkohol, co dalej?” I „jakie są w ogóle możliwości odzyskania prawa jazdy po alkoholu?”

Jeżeli prawo jazdy zabrano za alkohol na okres krótszy niż rok, odzyskanie go nie nastręczy większych kłopotów. W tym przypadku procedura odzyskania prawa jazdy po alkoholu nie należy do przesadnie skomplikowanych, w pierwszej kolejności trzeba udać się zgodnie ze skierowaniem z Wydziału Komunikacji na badania.

Konieczne aby odzyskać prawo jazdy po alkoholu są badania psychologiczne i lekarskie. Niezbędny okaże się też kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii. Następnie, przy końcu zakazu trzeba wypełnić wniosek o odzyskanie prawa jazdy i uiścić konieczną opłatę. W urzędzie trzeba będzie okazać również dokument potwierdzający tożsamość.

Procedura komplikuje się trochę w momencie, gdy zakaz został wydany na okres dłuższy niż rok – konieczne jest wtedy ponowne zdanie egzaminu na prawo jazdy.

Jednakże, czy fakt utraty prawa jazdy za alkohol przekreśla całkowicie drogę do odzyskania go przed ustalonym przez sąd terminem?

Po upływie połowy wyznaczonej kary kierowca skazany za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu (np. gdy zabrane prawo jazdy za alkohol na 3 lata – po upływie 1,5 roku, w przypadku dożywotniego zakazu – po 10 latach) ubiegać się może w sądzie o zmianę sposobu wykonania kary – dopuszczenie kierowania pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową, tj. urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika gdy wykryje w wydychanym powietrzu więcej 0,1 mg alkoholu na dm3

Złożenie takiego wniosku nie gwarantuje oczywiście pozytywnego rozpatrzenia sprawy przez sąd. Dlatego też warto w tym przypadku skorzystać z usług adwokata, który pomoże przedstawić sytuację w jak najkorzystniejszym świetle w celu uzyskania zgody na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Można również podjąć próbę odzyskania prawa jazdy we wcześniejszym terminie, na drodze zaskarżenia do sądu decyzji prokuratora lub zażaleniu złożonym do sądu, który w sprawie dotyczącej wykroczenia takie postanowienie wydał.

Kierowca ma na to 7 dni od odbioru postanowienia. Tego typu wniosek otwiera drogę do przedstawienia stosownej argumentacji, dzięki której sąd może podjąć decyzję o zwrócenie prawa jazdy.

Prawo jazdy zabrane za alkohol – czym można jeździć?

W momencie utraty prawa jazdy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby poruszać się rowerem, hulajnogą lub innymi pojazdami, których prowadzenie nie wymaga posiadania uprawnień. W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wyroku, zakaz obejmuje najczęściej wszystkie pojazdy mechaniczne. Można oczywiście starać się na etapie sądowym o wyłączenie określonej kategorii prawa jazdy, np. A, B, C albo C+E spod orzeczonego zakazu.

Jazda po alkoholu i recydywa. Co grozi kierowcy?

Jazda pod wpływem alkoholu po raz drugi czy trzeci wiązać się może z niebłahymi konsekwencjami – normą są wysokie kary finansowe. Za każdym razem kara może stać się dotkliwsza.

Zaostrzona odpowiedzialność jest przewidziana dla kierowcy, który popełniając przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości, był wcześniej skazany:

 • za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • za przestępstwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób lub mienia w wielkich rozmiarach,
 • przestępstwo sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym lub za wypadek,
 • przestępstwo który popełnił je w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo (art. 178a § 4 kodeksu karnego).

W takiej sytuacji sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, a także najczęściej zostanie wobec niego co do zasady orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Ustawa przewiduje jednak, że sąd może odstąpić od orzeczenia dożywotniego zakazu, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Jeżeli stężenie alkoholu w organizmie kierowcy wskazuje na to, że popełnił on nie przestępstwo, a wykroczenie, to grozi mu ponownie kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tys. zł.

Za jazdę pod wpływem alkoholu w recydywie kierowcy grozi również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Należy pamiętać, że zakaz prowadzenia pojazdów dłuższy niż rok wiąże się z koniecznością ponownego przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy oraz uzyskania wyniku pozytywnego.

Za ponowną jazdę pod wpływem alkoholu, która zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo, sąd zasądzi od sprawcy także świadczenie na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie minimum 10 tys. zł.

Zdarza się również, że sądy orzekają kary pozbawienia wolności. Warto jednak rozważyć skorzystanie z pomocy specjalisty. Nawet przy tak zwanej „recydywie”, można ubiegać się o kary wolnościowe: grzywna albo ograniczenie wolności.

Tak samo można starać się o orzeczenie kary pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby. Zdarzają się również przypadki w których można wnosić o nieorzekanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wiele zależy od określonej sprawy oraz działań, które oskarżony może podjąć razem ze swoim obrońcą.

Jazda pod wpływem alkoholu bez uprawnień – co grozi?

Wysokość kary w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu bez prawa jazdy zależeć będzie zarówno od ilości alkoholu w organizmie jak i powodu z jakiego kierujący nie miał uprawnień.

Jeżeli nigdy nie miał prawa jazdy, odpowie dodatkowo  za wykroczenie z art. 94 § 1 KW, co wiązać  się może z karą grzywny w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł. Nieco inaczej sprawa ma się, gdy został zatrzymany w momencie w którym obowiązywał go zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, jest to bowiem przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Sprawa o jazdę po alkoholu bez prawa jazdy może być też bardziej skomplikowana, możliwy jest bowiem zbieg przestępstw, zbieg przestępstwa z wkroczeniem bądź samych wykroczeń.

Wyroki za jazdę po alkoholu bez uprawnień są jednak różne w zależnie od okoliczności popełnienia czynu, a strategię procesową warto uzgodnić z doświadczonym w podobnych sprawach adwokatem.

Jazda po alkoholu rowerem

Prowadząc rower w stanie po użyciu alkoholu (tj. w sytuacji, gdy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu mieści się w granicach od 0,1 mg do 0,25 mg na decymetr sześcienny, tj. od 0,2 do 0,5 promila), rowerzysta popełnia wykroczenie określone w art. 87 § 2 kodeksu wykroczeń, za które grozi kara aresztu do 14 dni lub kara grzywny.

Rowerzysta znajdujący się w takim stanie musi się liczyć z mandatem o wysokości co najmniej 1000 zł.

Jeżeli stężenie wskazuje na to, że rowerzysta znajduje się w stanie nietrzeźwości (stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu jest większe niż 0,25 mg na decymetr sześcienny, tj. większe niż 0,5 promila), popełnia on wykroczenie z art. 87 § 1a kodeksu wykroczeń, za które może zostać ukarany karą aresztu albo karą grzywny w wysokości co najmniej 2500 zł.

Jednakże sąd nie ma w tym przypadku obowiązku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Adwokat do sprawy o jazdę po alkoholu – jak go wybrać?

Dla kierowców zatrzymanych za jazdę po alkoholu, adwokat często okazuje się przydatny ponieważ tego typu naruszenie prawa może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Dotkliwy dla aktywnych kierowców jest w szczególności długotrwały zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Chętnie pomożemy nie tylko w zrozumieniu przepisów dotyczących jazdy po spożyciu alkoholu i potencjalnych reperkusji, ale także w obronie przed oskarżeniami o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.

Prowadziliśmy już wiele spraw związanych z jazdą pod wpływem alkoholu.

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc w tym zakresie. Korzystając z naszych usług możesz być pewien, że Twoją sprawę poprowadzi doświadczony w sprawach związanych z jazdą po alkoholu adwokat, który zajmie się dla Ciebie wszelkimi formalnościami i dołoży wszelkich starań w celu jak najkorzystniejszego rozwiązania Twojego problemu.

Jeśli szukasz pomocy prawnej w sprawie dotyczącej jazdy po spożyciu alkoholu skontaktuj się z naszą kancelarią.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz opisanie sprawy w której potrzebują Państwo pomocy.
Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub mailowo – zwykle odpowiadamy w ciągu kilku godzin.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

E-mail: sekretariat@adwokat-dk.pl

w wyjątkowych sytuacjach jesteśmy dostępni również poza godzinami pracy.

  Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie