Jazda po alkoholu – aktualne kary. Co grozi kierowcy?

Kary za jazdę po alkoholu są wysokie

Każdy kierowca będący pod wpływem alkoholu, musi liczyć się z wysokimi karami, nawet z karą więzienia. Wszystko zależy od ilości spożytego alkoholu i promili wykrytych w organizmie.  Sprawdź, co grozi za jazdę po alkoholu w Polsce.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Aby stwierdzić wysokość kary za jazdę pod wpływem alkoholu, w pierwszej kolejności należy wykazać dokładną ilość alkoholu w organizmie. Właśnie od poziomu alkoholu w organizmie kierowcy, zależy czy mamy do czynienia z przestępstwem jazdy w stanie nietrzeźwości lub wykroczeniem jazdy po użyciu alkoholu.

Jeżeli ilość alkoholu w jednym decymetrze sześciennym wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg (od 0,2 do 0,5 promila), mamy do czynienia z wykroczeniem.

Kierowca, u którego ilość alkoholu przekracza 0,25 mg w jednym decymetrze sześciennym (0,5 promila), odpowiadać już będzie za przestępstwo. Przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości zostało określone w artykule 178a kodeksu karnego.

Kary za jazdę po alkoholu: grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności

Zgodnie z § 1 art. 178a kodeksu karnego, ten kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wobec kierowcy, który dopuścił się popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 kodeksu karnego, sąd obligatoryjnie orzeknie, na podstawie art. 42 § 2 kodeksu karnego, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Kierowca skazany za jazdę po alkoholu, aby ponownie móc prowadzić swój pojazd, może skorzystać z tzw. blokady alkoholowej.

Jazda po alkoholu – recydywa

Zaostrzona odpowiedzialność jest przewidziana dla kierowcy, który popełniając przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości, był już wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób lub mienia w wielkich rozmiarach, przestępstwo sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym lub za wypadek, a także dla kierowcy, który popełnił to przestępstwo w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo (art. 178a § 4 kodeksu karnego) – sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, a także zostanie wobec niego orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Jeżeli stężenie alkoholu w organizmie kierowcy wskazuje na to, że popełnił on nie przestępstwo, a wykroczenie, to grozi mu kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł.

Sąd wobec takiego sprawcy orzeknie również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Należy pamiętać, że zakaz prowadzenia pojazdów dłuższy niż rok wiąże się z koniecznością ponownego przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy oraz uzyskania wyniku pozytywnego.

Za jazdę pod wpływem alkoholu sąd zasądzi od sprawcy także nawiązkę na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie minimum 5.000 zł.

Jazda po alkoholu rowerem

Prowadząc rower w stanie po użyciu alkoholu (tj. w sytuacji, gdy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu mieści się w granicach od 0,1 mg do 0,25 mg na decymetr sześcienny, tj. od 0,2 do 0,5 promila), rowerzysta popełnia wykroczenie stypizowane w art. 87 § 2 kodeksu wykroczeń, za które grozi kara aresztu do 14 dni lub kara grzywny.

Jeżeli stężenie wskazuje na to, że rowerzysta znajduje się w stanie nietrzeźwości (stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu jest większe niż 0,25 mg na decymetr sześcienny, tj. większe niż 0,5 promila), popełnia on wykroczenie z art. 87 § 1a kodeksu wykroczeń, za które może zostać ukarany karą aresztu albo karą grzywny nie niższą niż 50 zł.

Jednakże sąd nie ma w tym przypadku obowiązku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz opisanie sprawy w której potrzebują Państwo pomocy.
Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub mailowo – zwykle odpowiadamy w ciągu kilku godzin.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

E-mail: sekretariat@adwokat-dk.pl

w wyjątkowych sytuacjach jesteśmy dostępni również poza godzinami pracy.

    Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie