Afera GetBack – jak odzyskać pieniądze za obligacje?

Afera GetBack

Tysiące Polaków, którzy nabyli obligacje GetBack, mogą skutecznie walczyć o odzyskanie swoim pieniędzy oraz odpowiednie odszkodowanie. Niedawno zapadł przełomowy wyrok w sprawie afery Getback. Nasza kancelaria pomaga wszystkim poszkodowanym ws. GetBack.

GetBack – co to jest?

Firma GetBack S.A. powstała w 2012 roku. Z informacji opublikowanych na oficjalnej stronie internetowej spółki, można się dowiedzieć, że:

„GetBack S.A. zarządza portfelami wierzytelności ulokowanymi we własnych oraz w zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych na podstawie zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami uzyskanego w dniu 24.09.2012 r.

Model biznesowy Grupy Kapitałowej GetBack oparty jest na następujących filarach: zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi sekurytyzowane wierzytelności własnych i zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczenie usług związanych z dochodzeniem wierzytelności na zlecenie w imieniu innych podmiotów.”

W skrócie: przedmiotem działalności GetBack S.A. jest windykacja. Spółka zarabia na różnicy pomiędzy ceną zakupu długu a faktyczną wartością możliwą do wyegzekwowania.

Afera GetBack

Na początku swojej działalności spółka rozwijała się dobrze, zdobywając także zagraniczne rynki. Po zmianie właściciela spółki nastąpiła zmiana modelu biznesowego – zamiast stabilnego rozwoju wybrano opcję gwałtownego zdobywania rynku, co sprawiło, że spółka popadła w ogromne zadłużenie.

W 2017 r. GetBack S.A. zadebiutowała na giełdzie i zaczęła wypuszczać obligacje, co stało się źródłem finansowania działalności spółki. W tym samym roku zaczęły się kłopoty GetBack S.A.

Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpłynął donos od anonimowej osoby, z którego wynikało, że model działalności spółki jest tak naprawdę piramidą finansową, a spółka może mieć znaczne problemy z płynnością finansową i wywiązaniem się ze swoich zobowiązań.

Sprzedawane przez GetBack obligacje, reklamowane były jako pewna inwestycja. Szacuje się, że obligacje GetBack o łącznej wartości 2,6 mld zł zostały zakupione przez około 9 tys. osób fizycznych i 178 instytucji finansowych.

W kwietniu 2018 r. GetBack S.A. podała do publicznej wiadomości informację, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie zasad finansowania spółki. Zarówno PKO BP, jak i Polski Fundusz Rozwoju stanowczo zaprzeczyły tym doniesieniom.

Wówczas Komisja Nadzoru Finansowego zawnioskowała o zawieszenie przez Giełdę Papierów Wartościowych obrotu akcjami GetBack S.A. oraz złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Rada nadzorcza spółki odwołała prezesa Konrada K., nastąpiły liczne aresztowania. W sprawie status podejrzanego otrzymało ponad 50 osób.

Kto sprzedawał obligacje GetBack?

Chociaż oficjalnie tylko kilka banków przyznało się do sprzedawania obligacji GetBack to wiadomo, że lista tych podmiotów jest o wiele dłuższa. Obligacje GetBack sprzedawały m.in.:

  • Getin Noble Bank,
  • Bank Millenium,
  • Bank Handlowy,
  • Lion’s Bank,
  • Idea Bank.

Chociaż obligacje sprzedawane były w sposób nierzetelny, bez informacji o ryzyku, to podmioty sprzedające obligacje unikają odpowiedzialności za swoje działania.

Porozumienie GetBack

Według niektórych źródeł straty wywołane aferą GetBack są kilkukrotnie wyższe niż te, które powstały w związku z aferą Amber Gold. Chociaż Najwyższa Izba Kontroli sporządziła raport, w którym negatywnie oceniła działalność Komisji Nadzoru Finansowego w wykrywaniu nieprawidłowości w działaniu GetBack S.A. oraz w procesie oferowania i sprzedaży papierów wartościowych, afera GetBack nigdy nie zyskała takiego rozgłosu jak afera Amber Gold.

Rządzący już zapowiedzieli, że w sprawie nie zostanie powołana komisja śledcza. W efekcie tysiące oszukanych zostało pozostawionych przez władze „na lodzie”, bez nadziei, że utracone pieniądze uda się kiedykolwiek odzyskać.

Zaczęły powstawać organizacje takie jak Porozumienie Obligatariuszy GetBack, które walczą o prawa poszkodowanych.

Wyrok ws. GetBack

Prawdziwym przełomem okazał się jednak wyrok ws. GetBack wydany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu na początku marca 2020 r. W sprawie argumentowano, że do nabycia obligacji GetBack za pośrednictwem Idea Banku oraz dawnego Polskiego Domu Maklerskiego, doszło w sposób nieważny, umowa naruszała przepisy ustaw dot. papierów wartościowych oraz kodeksu cywilnego.

Pokrzywdzona kobieta domagała się z tego tytułu stosownego odszkodowania. Podnoszono także, że podczas nabycia obligacji doszło także do zjawiska misselingu (świadomego działania sprzedawcy, które ma nakłonić konsumenta do zakupu usługi lub produktu, które są mu całkowicie zbędne, a także narażają na dodatkowe koszty nie oferując w zamian żadnych korzyści).

Sąd przychylił się do tej argumentacji i uznał, że zawarta przez poszkodowaną umowa była nieważna, w związku z czym zasądził na rzecz powódki sumę odpowiadającą pełnej zainwestowanej przez nią kwocie wraz z odsetkami, a także nadał wyrokowi klauzulę natychmiastowej wykonalności.

Podmiotami odpowiedzialnymi za poniesioną przez powódkę szkodę były zarówno biuro maklerskie, jak i bank, który zaoferował dokonanie inwestycji. Sąd argumentował, że doszło nie tylko do wprowadzenia powódki w błąd co do osoby sprzedawcy, co do gwarancji zysku oraz co do procedury zawarcia umowy, ale również samo zawarcie umowy było wymuszone pod presją czasu.

Umowa nie była skutecznie zawarta, ponieważ była sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, którymi powinien kierować się przedsiębiorca profesjonalnie zajmujący się sprzedażą produktów finansowych.

Według Sądu doszło do wykorzystania przez bank pozycji dominującej oraz do nadużycia zaufania powódki jako klientki banku. Takie postępowanie banku zostało ocenione w kategorii czynu zabronionego w rozumieniu art. 415 k.c., w związku z czym bank ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Sąd zwrócił także uwagę na słabość w funkcjonowaniu instytucji państwowych, które powinny chronić uczestników obrotu gospodarczego.

GetBack – najnowsze informacje. Co dalej z GetBack?

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z pewnością ukształtuje dalsze decyzje sądów ws. afery GetBack. Prawnicy naszej Kancelarii na bieżąco śledzą informacje w tej sprawie. Najnowsze orzecznictwo wraz z komentarzem będziemy publikować na naszym blogu.

Obligacje GetBack – co robić, jak odzyskać pieniądze?

Jeżeli w dalszym ciągu macie Państwo wątpliwości co z obligacjami GetBack i co dalej można zrobić w tej sprawie, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Po analizie zawartej przez Państwa umowy odpowiemy na pytanie jak odzyskać stracone przez Państwa pieniądze. Zapewniamy kompleksową obsługę w sprawie GetBack, począwszy od sporządzenia i wniesienia pozwu, poprzez reprezentację na rozprawie oraz sporządzanie wszelkich pism w toku sprawy.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz opisanie sprawy w której potrzebują Państwo pomocy.
Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub mailowo – zwykle odpowiadamy w ciągu kilku godzin.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

E-mail: sekretariat@adwokat-dk.pl

w wyjątkowych sytuacjach jesteśmy dostępni również poza godzinami pracy.

Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie